สมัครงาน

1. สมัครงาน / Vacancies (เป็นการสมัครตามตำแหน่งว่างที่มีประกาศรับสมัครงาน)

 
 
ประกาศรับสมัครงาน จำนวนรับ
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
(4 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560)
1   อัตรา เปิดรับสมัคร
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
(27 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560)
1   อัตรา เปิดรับสมัคร
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(21 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560)
1   อัตรา เปิดรับสมัคร
 
 
 
 

แนะนำตัว

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 
 
 

Foreign Applicants

3. Foreign Applicants    [Application Form]