ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 น้ำฝน เจริญธนวิธ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 ณัฏฐกร นาคแก้ว คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
29/09/2565 ตันติกร ชัยคีรี ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ณัฐพงค์ ทิพย์รองพล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 สิทธิพงษ์ พัฒนพงศ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
26/09/2565 พิมพ์รัมภา นวลหอ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
25/09/2565 อามานี ดอเล๊าะ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
25/09/2565 พรรณัฐดา สมศรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ทัตพงศ์ น้อยดำ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 อภิสรา อัมพรพงศ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
24/09/2565 ธนิก ทศานนท์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
24/09/2565 อัสนา หมานเส็น รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 วนัชพร ประสมพงษ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 ฤทธิเดช ศรีคะระมะทันโต รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 ประภัสวรรณ ศรีทองมา รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 สุทธิกานต์ แก้วพลอย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment