ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

 
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1. คลิกอ่านรายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติที่ตำแหน่งประกาศรับสมัคร
2. คลิกปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ถ้าต้องการสมัครงานตำแหน่งนั้น
3. ระบุชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. กรอกข้อมูลประวัติให้สมบูรณ์ครบถ้วน
5. อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และยื่นเอกสารการชำระเงิน
6. ตรวจสอบรายชื่อ สถานะของผู้สมัคร และการประกาศผลต่อไป
 
 
การชำระเงินค่าสมัคร
ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
 
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
   - พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งละ 500 บาท
   - พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งละ 300 บาท
   - พนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งละ 500 บาท
   - ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งละ 200 บาท
      * หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ต้องชำระเงินทุกตำแหน่งที่ท่านสมัคร
 
 
 

×

e-Recruitment