ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
1. คลิกอ่านรายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติที่ตำแหน่งประกาศรับสมัคร
2. คลิกปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ถ้าต้องการสมัครงานตำแหน่งนั้น
3. ระบุชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. กรอกข้อมูลประวัติให้สมบูรณ์ครบถ้วน
5. อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และยื่นเอกสารการชำระเงิน
6. ตรวจสอบรายชื่อ สถานะของผู้สมัคร และการประกาศผลต่อไป
 
 
การชำระเงินค่าสมัคร
ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
 
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 901-3-15359-3
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
   - พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งละ 500 บาท
   - พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งละ 300 บาท
   - พนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งละ 500 บาท
   - ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งละ 200 บาท
      * หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ต้องชำระเงินทุกตำแหน่งที่ท่านสมัคร
 
 
 

×

e-Recruitment