ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. สมัครงาน / Vacancies

 
ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราลำดับที่ 3) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566)
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราลำดับที่ 2) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566)
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราลำดับที่ 1) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566)
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567)
5 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ(อัตราลำดับที่ 2) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566)
6 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ(อัตราลำดับที่ 1) สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา (7 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566)
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (27 พ.ย. 2566 - 25 ธ.ค. 2566)
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (11 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566)
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (11 พ.ย. 2566 - 12 ธ.ค. 2566)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]

 
 

×

e-Recruitment