ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. สมัครงาน / Vacancies

 
ประกาศรับสมัครงาน
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา (25 พ.ย. 2564 - 24 ธ.ค. 2564)
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (25 พ.ย. 2564 - 24 ธ.ค. 2564)
3 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (26 พ.ย. 2564 - 15 ธ.ค. 2564)
4 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา (19 พ.ย. 2564 - 3 ธ.ค. 2564)
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา(อัตราที่ 4) สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564)
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา(อัตราที่ 3) สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564)
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา(อัตราที่ 2) สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564)
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานไม่เต็มตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 อัตรา(อัตราที่ 1) สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564)
9 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา (15 พ.ย. 2564 - 1 ธ.ค. 2564)
 
 

2. แนะนำตัว (ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก)
(เป็นการฝากใบสมัคร โดยไม่มีประกาศรับสมัครงาน เพื่อรอการติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม) [กรอกใบสมัคร]

 
 

3. Foreign Applicants    [Application Form]

 
 

×

e-Recruitment