ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
18/10/2564 ชะนะชนม์ บุญยืน ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
14/10/2564 พิเชษฐ์ อุปมนต์ ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
12/10/2564 ทวีป คงประดิษฐ์ ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
09/10/2564 พงศกร เมืองแก้ว รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
08/10/2564 อัมฤทธิ์ ทวีช่วย ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
07/10/2564 ณัฐดนัย แก้วเพ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
06/10/2564 สุทธิ สท้านวงศ์ ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
05/10/2564 นฤเบศ รัตนมณี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment