ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
18/10/2564 ธนพนธ์ เทพทอง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
11/10/2564 วิระชาติ ฮ่องสาย รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
11/10/2564 วรากร เมฆดำ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
07/10/2564 ณัฐดนัย แก้วเพ็ง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
07/10/2564 ชาญวิทย์ ทองชู รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
06/10/2564 ธวัชชัย ขำนวล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
06/10/2564 ปัญจพล วงศ์สกุล รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
05/10/2564 เรณุวัฒน์ อุทยารักษ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
05/10/2564 นฤเบศ รัตนมณี รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment