ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
15/10/2564 นพพล ขุนนุ้ย รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
14/10/2564 ธนากร เกิดสมจิตร รอตรวจสอบ ชำระเงินแล้ว
05/10/2564 เนตรชนก ดำลม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment