ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ(ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
14/03/2564 ปิยธิดา ประสมศรี รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
12/03/2564 มาหามะคอดาปี สมวงค์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment