ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
27/09/2565 กนกพร แก้วจินดา ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ณัฐธยาน์ อุตมะมุณีย์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 นูรชามิตา มาลิหยัน รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
23/09/2565 ธิดารัตน์ ทองสี ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
21/09/2565 พิชญ์วรีย์ เมธีธรรมวัฒน์ คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
19/09/2565 เจนจิรา สระถึง ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
14/09/2565 ภริตา ข้ามเขต ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
 
 

×

e-Recruitment