ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้(อัตราลำดับที่ 4 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2566)

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร กรอกใบสมัคร Application Form
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
18/09/2566 อรุณ ปราบปราม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
17/09/2566 ณัฐวุฒิ คงไข่ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
16/09/2566 อธิศา ปานคง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
15/09/2566 จุฑาภรณ์ เลิศไกร รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
14/09/2566 เผ่าพันธุ์ แย่งคุณเชาว์ รอตรวจสอบ รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment