ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
26/09/2565 ณัฐชนันท์ จิตติอาภรณ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
25/09/2565 นัซเราะห์ อุเซ็ง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 อภิสรา อัมพรพงศ์ คุณวุฒิไม่ตรง ชำระเงินแล้ว
22/09/2565 ณภัทร พลาสี ถูกต้อง รอตรวจสอบ
21/09/2565 กาญจนา รัตนพันธุ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
19/09/2565 อารียา เบ็ญส่า รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
15/09/2565 สุดารัตน์ วิชัย ถูกต้อง รอตรวจสอบ
15/09/2565 ปรณรรท์ ก้องพลานนท์ ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
 
 

×

e-Recruitment