ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
30/09/2565 สัณฐิติ คงสกุล ถูกต้อง รอตรวจสอบ
29/09/2565 ศศินา จันทร์คำจร ถูกต้อง รอตรวจสอบ
29/09/2565 กฤตติยาพร จันธำรงค์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
29/09/2565 วริสรา บุญจันทร์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
28/09/2565 ปาณิสรา สินทวี ถูกต้อง รอตรวจสอบ
28/09/2565 นิศารัตน์ เซ่งเส้ง คุณวุฒิไม่ตรง รอตรวจสอบ
28/09/2565 ฤทธิพร กปิลกาญจน์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
27/09/2565 ศรันญ่า หัดสู รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
27/09/2565 พรรณพัชร จีนนำหน้า รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 นัฐชิตา อินทรโม รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
26/09/2565 บารือกิซ ดือเร๊ะ ค้างส่งหลักฐาน ค้าง/ชำระไม่ครบ
26/09/2565 ณัฐชนันท์ จิตติอาภรณ์ ถูกต้อง รอตรวจสอบ
24/09/2565 รพีพรรณ หนองคล้า รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ญามีรา อีแต รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
24/09/2565 ธนิก ทศานนท์ คุณวุฒิไม่ตรง ค้าง/ชำระไม่ครบ
21/09/2565 ธีรวิทย์ ขำร้าย ถูกต้อง รอตรวจสอบ
 
 

×

e-Recruitment