ร่วมงานกับเรา - มหาวิทยาลัยทักษิณ

ข่าวรับสมัครงาน วิธีการสมัคร เอกสารสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

 
ประกาศสมัครงาน ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายชื่อผู้สมัคร
วันที่สมัคร ชื่อ-สกุล หลักฐานการสมัคร การชำระเงิน ยื่นเอกสาร
22/09/2565 ศิริมา แซ่ว่อง รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
21/09/2565 กาญจนา รัตนพันธุ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
19/09/2565 กฤษณา คงสุรินทร์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
16/09/2565 อรทัย ทองโท ถูกต้อง ชำระเงินแล้ว
15/09/2565 ศิรนันท์ ไกรสุวรรณ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
14/09/2565 ภูสุดา คำพรรณ์ รอยื่นเอกสาร รอยื่นเอกสาร
 
 

×

e-Recruitment